Formularz zgłoszeniowy

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Osoby indywidualne mogą zapisywać się poprzez wypełnienie formularza online, dostępnego pod adresem:

Formularz dla osób indywidualnych

Mogą również pobrać ten plik PDF >>Pobierz<<, wydrukować, uzupełnić i przesłać do nas skan na e-mail: info@warsztaty.nowaruda.pl

Grupy zorganizowane mogą zapisać się poprzez e-mail. pobrać ten plik PDF >>Pobierz<<, wydrukować, uzupełnić i przesłać do nas skan na e-mail: info@warsztaty.nowaruda.pl

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach liturgiczno – muzycznych jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia nie później niż do dnia 30 maja 2019 r. z jednoczesnym przelewem opłaty na konto:

Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, ul. Kościelna 11., 57-400 Nowa Ruda
BZ WBK 66 1090 2330 0000 0001 2955 8623
(z adnotacją: „III Noworudzkie Warsztaty Muzyki Liturgicznej” i danymi nadawcy) oraz wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy: info@warsztaty.nowaruda.pl