Piotr Pałka

Piotr Pałka – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1999 rok, dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Marty Zoszak-Wierzbieniec). W marcu 1998 roku został laureatem VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, zdobywając II miejsce oraz dwie nagrody specjalne: za najlepsze kształtowanie wokalne śpiewu zespołowego i za najlepszą metodę pracy z chórem.

W roku 1998/99 otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce. W 1998 rozpoczął ożywioną działalność artystyczną w Krakowie. Tu pracuje jako dyrygent wielu zespołów, m.in. Chóru Międzynarodowego, Chóru Muzyki Żydowskiej, Chóru Seminaryjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Michalitów, Chóru ZPiT „Krakowiacy” i Scholi Braci Mniejszych Kapucynów. W czerwcu 1999 roku pełnił funkcję dyrygenta Chóru Papieskiego podczas spotkania z Ojcem Świętym na Błoniach Krakowskich. Od sierpnia 1997 roku był śpiewakiem w Chórze Polskiego Radia SA w Krakowie. Jako śpiewak współpracował z Zubinem Mehtą, Helmuthem Rillingiem, Henrykiem Mikołajem Góreckim, Krzysztofem Pendereckim, Wojciechem Kilarem, Antonim Witem, Łukaszem Borowiczem i Stanisławem Krawczyńskim.

Od 1993 roku komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usłyszeć m.in. w bazylice dominikanów czy franciszkanów w Krakowie. Współpracuje z Instytutem Dialogu Kulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jak również z Centrum Jana Pawła II w Krakowie. W 2005 roku na mocy dekretu Metropolity Krakowskiego został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Uczestniczy czynnie w odnowie muzyki liturgicznej, prowadząc liczne warsztaty muzyczno – liturgiczne na terenie całej Polski i za granicą (Niemcy).

Jego zainteresowanie muzyką wokalną przyczyniło się do założenia w 1999 roku chóru mieszanego Voce Angeli (Głosem Anioła), działającego przy bazylice oo. franciszkanów w Krakowie, którego obecnie jest dyrygentem. W skład zespołu wchodzą studenci i absolwenci krakowskich uczelni. Voce Angeli wykonuje muzykę religijną i świecką, głównie á capella. W swoim repertuarze posiada oryginalne kompozycje i opracowania Piotra Pałki.

W ciągu tak krótkiego okresu działalności chór otrzymał m.in.:

  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim IX Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej (2000) i III nagrodę w X edycji tegoż konkursu (rok 2001); III miejsce (kategoria chórów dorosłych) w VII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin – 2001.
  • Ponadto zdobył także Złote Pasmo w XII Małopolskim Konkursie Chórów.

W marcu 2002 roku Voce Angeli wykonał i nagrał średniowieczny moralitet Krótka i prawdziwa historia o Każdym w reżyserii Wojciecha Markiewicza, z muzyką Piotra Pałki, który w maju tego samego roku zdobył Grand Prix Marulić na VI Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Dawnych i Dokumentów Radiowych w Chorwacji.

W czerwcu 2004 Piotr Pałka współtworzył i dyrygował musicalem Zazdrosna Miłość, wystawianym przez krakowskich dominikanów (premiera 9 czerwca  – Teatr Stary w Krakowie).

7 kwietnia 2005 dyrygował Scholą Papieską i współtworzył Czuwanie modlitewne na krakowskich Błoniach, połączone z Białym Marszem i Eucharystią, sprawowaną w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.

15 października 2005 odbyła się premiera Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II, w opracowaniu muzycznym Piotra Pałki. Patronat Honorowy sprawował Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz. Wystąpili: Elżbieta Towarnicka, Piotr Piecha, Sinfonietta Cracovia i Voce Angeli.

W listopadzie 2005 powstała Missa in Basilica cracoviensi sancti Francisci, dedykowana bazylice franciszkanów w Krakowie.

W maju 2006 roku Piotr Pałka skomponował Hymn Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI: Nie lękajcie się oraz przygotował i poprowadził 500-osobowy chór i orkiestrę podczas spotkania.

22 X 2006 w Watykanie, w Filharmonii Rzymskiej odbyła się wielka Gala Koncertowa „W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia Fundacji Jana Pawła II”. Piotr Pałka poprowadził ten koncert jako dyrygent, aranżer i producent muzyczny. Wystąpiły gwiazdy muzyki chrześcijańskiej z całego świata, m.in.: Natalia Kukulska, Mieczysław Szcześniak, Mark Mallett, Padle Stan Fortuna, Padre Cleidimar, Brian Allan, Alicja Bachleda – Córuś, Aleksander Teliga z Paullettą de Vaughn, chór Voce Angeli i Siewcy Lednicy.

7 XII 2009 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, odbyła się premiera ORATORIUM WARSZAWSKIEGO – Redemptoris Mater do słów Tadeusza Adamskiego. Utwór został skomponowany przez Piotra Pałkę z okazji 100. rocznicy obecności cudownego obrazu Matki Zbawiciela.

22 V 2010 premiera ORATORIUM BRANIEWSKIEMikołaj Kopernik, w Braniewie z librettem s. Miriam Brzozowskiej

15 IV 2012 o godz.15.00 w katedrze w Antwerpii odbyła się Międzynarodowa modlitwa z udziałem polskiego chóru Voce Angeli z Krakowa i belgijskiego chóru Taizé ze Schoten pod dyrekcją Piotra Pałki. To wydarzenie, organizowane na zaproszenie biskupa Johana Bonny przez grupę modlitewną Emaus i Polską Misję Katolicką, wpisało się w obchody 450-lecia Biskupstwa Antwerpii oraz w obchody dorocznego święta Miłosierdzia Bożego. Modlitwa zgromadziła Polaków, Belgów, a także wiernych innych narodowości.

16 VI 2012 w Krośnie odbyła się prapremiera ORATORIUM O BŁ. BRONISŁAWIE MARKIEWICZU – Bóg ponad wszystko w 100. rocznicę śmierci Założyciela Zgromadzenia Św.Michała Archanioła.

10 listopada 2012 – w Warszawie odbyła się premiera tegoż oratorium.

We wrześniu 2012 zostaje członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Od kilku lat Piotr Pałka włącza się w dzieło odnowy polskiej muzyki liturgicznej, prowadząc warsztaty. Prywatnie jest mężem, ojcem trojga dzieci oraz miłośnikiem gór.

(piotrpalka.pl)