Repertuar

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają drukowane śpiewniki z nutami. Istnieje również możliwość wcześniejszego przesłania nut na e-mail, aby zespoły lub instrumentaliści mogli się przygotować do warsztatów.
Z uwagi na obszerną ilość materiału uczestnicy powinni przyjechać na warsztaty zapoznani z materiałem nutowym (utwory rozczytane w głosach).

Lista utworów:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń

Chcę wywyższać Imię Twe

Chwałę Pana rozgłaszajmy

Daj mi zamieszkać

Dozwól mi chwalić Cię

Góra Tabor

Hosanna

Jeden dzień

Jezu Chryste

Łagodny pełen mocy

Maria Regina Mundi

Miłuję Cię Panie

Nie nam Panie, nie nam

Niech przyjmie chwałę i cześć

Niech zstąpi Duch Twój

O Jezu mój Panie

O Maryjo Wambierzycka Pani

O Matko z Częstochowskiego Wizerunku

Panie Jezu jesteś

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Święty jest nasz Bóg

Tyś jest Bóg

Wy jesteście

Wykupiłeś mnie