Prowadzący

Od lat dziewięćdziesiątych w Polskim Kościele powstało wiele przepięknych kompozycji przeznaczonych do wykonywania podczas liturgii. Wiele z nich zostało zebranych i wydanych przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Wśród tych kompozycji znalazły się utwory skomponowane przez Piotra Pałkę i Pawła Bębenka. Doczekały się one wielu nagrań i wydań płytowych, są też tłumaczone i śpiewane na całym świecie. Sami kompozytorzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zespołami prowadzącymi śpiew w parafiach.Paweł Bębenek Piotr Pałka